วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555สาธารณรัฐมัลดีฟส์
สองสามวันนี้หมู่เกาะมัลดีฟส์เป็นที่พูดถึงกันมาก เพราะได้ข่าวว่าท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้ปลีกวิเวกไปหาความสงบหลังจากต้องเหน็ดเหนื่อยกับการตรากตรำแจกของน้ำท่วม แต่ก็ไม่วายโดนกล่าวหาว่าหนีไปเที่ยวทั้งที่คนไทยกำลังเดือดร้อนเพราะน้ำท่วม
จึงต้องมาทำความรู้จักกับหมู่เกาะมัลดีฟส์กันสักหน่อย
หมู่เกาะมัลดีฟส์ หรือ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะปะการังจำนวนมาก ในมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและศรีลังกา  ภูมิประเทศของสาธารณรัฐมัลดีฟส์มีพื้นที่ความยาวจากเหนือจดใต้ 820 กิโลเมตร จากตะวันออกจดตะวันตก 120 ก.ม. แต่เป็นพื้นที่ดินเพียง 300 ตารางกิโลเมตร มีจุดสูงสุดจากน้ำทะเลเพียง 2.3 เมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะ 1190 เกาะ มีประชากรอยู่เพียง 200 เกาะ และได้รับการพัฒนาเป็นโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว 74 เกาะ มีประชากรประมาณ 350,000 คน 
ภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 27-30 C
ในหมู่เกาะมัลดีฟส์มีชนพื้นเมืองเป็นพวกดราวิเดียนและสิงหล ซึ่งนับถือพุทธศาสนา ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ชนชาวมัลดีฟส์ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและมีสุลต่านราชวงศ์ต่าง ๆ เป็นผู้ปกครองยาวนานมาหลายร้อยปี
จนราวปี ค.ศ.1558 ชาวโปรตุสเกสได้เข้ามายึดครองมัลดีฟส์อยู่ 15 ปี ต่อมาในราวปี ค.ศ.1887 สุลต่านมูฮัมหมัดมูอีนุดดีนที่ 2 ได้ทำข้อตกลงกับอังกฤษ ซึ่งส่งผลให้มัลดีฟส์อยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ
ในปี ค.ศ.1948 อังกฤษให้เอกราชแก่ศรีลังกา มัลดีฟส์จึงแยกตัวออกจากศรีลังกา โดยยังคงสถานะเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ หลังจากนั้นอีก 79 ปีจึงเป็นอิสระจากอังกฤษ
ปัจจุบันมัลดีฟส์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสาธารณรัฐ โดยมีนาย Amir Ibrahim Nasir เป็นประธานาธิบดีคนแรก ได้บริหารประเทศจนถึงปี ค.ศ.1978 ต่อมานาย Maumoon Gayoom ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีติดต่อกันมา 5 สมัยจนถึงปัจจุบัน ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ใช้กฎหมายอิสลามเป็นพื้นฐานผสมกับระบบ Common Law ของอังกฤษ